เพลง คลื่นกระทบฝั่งThis is a featured page


เพลงคลื่นกระทบฝั่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7)
ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็น 3 ชั้น จากเพลงคลื่นกระทบฝั่งของเดิม
ซึ่งเป็น 2 ชั้น ใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภา ให้ชื่อว่าแสนคำนึง
ตามความรู้สึกของเพลงที่มีความหมายไปในทางเศร้าสร้อย
ครุ่นคิดคำนึงและคร่ำครวญถึงความยากลำบาก


Posted Anonymously Latest page update: made by Anonymous , Sep 14 2009, 11:49 PM EDT (about this update About This Update Posted Anonymously คลื่นกระทบฝั่ง - anonymous


view changes

- complete history)
Keyword tags: None (edit keyword tags)
More Info: links to this page

Anonymous  (Get credit for your thread)


There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.