เพลง ลาวครวญThis is a featured pageเพลงนี้เป็นเพลง 2 ชั้น มักใช้ขับร้องเป็นเพลงตับในเรื่องพระลอ หรือเพลงตับลาวต่างๆ นายถีร ปี่เพราะ ได้แต่งขึ้นเป็น 3 ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียว
ให้รวมเป็นเพลงเถา เมื่อราว พ.ศ. 2490พร้อมกับคิดทำนอง
ร้องประกอบความหมายของทำนองเพลง หมายถึงการรำพึงถึงความหลังด้วยความโศกเศร้า


Posted Anonymously Latest page update: made by Anonymous , Feb 19 2007, 2:48 AM EST (about this update About This Update Posted Anonymously 22 - anonymous

16 words added

view changes

- complete history)
Keyword tags: None (edit keyword tags)
More Info: links to this page

Anonymous  (Get credit for your thread)


There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.